صالحین رستم‌آباد

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله رستم اباد

صالحین رستم‌آباد

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله رستم اباد

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

قضا و قدر چیست؟

| شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۵۸ ب.ظ

1- معناى قضا: آیا تاکنون اسم قاضى را شنیدهاید؟ مثلا مىگویند فلانى قاضى دادگسترى است. آیا مىدانید کار قاضى چیست و چرا به او قاضى مىگویند؟ کار قاضى این است که وقتى بین دو نفر مشکل یا دعوایى پیش مىآید به او مراجعه مىکنند و او حق را به یک طرف، که حق با اوست مىدهد و دعوا را خاتمه مىبخشد. پس چون قاضى دعوا را فیصله مىبخشد ، تمام مىکند و خاتمه مىبخشد به او قاضى مىگویند.

با مثال که متوجه شدید که معناى قضا: فیصله بخشیدن به کار و تمام کردن مىباشد. حال وقتى مىگویند قضاى الهى بر چیزى تعلق گرفته، به این معناست: که خداوند این گونه حکم کرده که آن چیز با علتهاى خودش به گونهاى خاص ایجاد مىشود و حتمى شود؛ مثلا قضا و قدر الهى بر این تعلق گرفته که اگر کسى به آتش دست بزند دست او بسوزد، اگر کسى خودش را از بلندى پرتاب کندت صدمه ببیند، آسمانهاى هفت گانه در دو روز (دو دوره) خلق شوند و اما وقتى مىگویند قضاى الهى بر این تعلق گرفته که جز او را پرستش نکنید؛ یعنى حکم و دستور خداوند بر این تعلق گرفته است.

2- معناى قدر؛ قدر به معناى تقدیر کردن و اندازه گرفتن است وقتى مىگویند قدر الهى، یعنى خدا قدر و اندازه هر چیز را مشخص کرده است و قدر الهى بر این تعلق گرفته که سال 365 روز باشد. در حوادثى هم که اتفاق مىافتد قدر الهى بر این تعلق گرفته است که اگر علتها فراموش شود، نتیجه مورد نظر هم به دست آید؛ مثلااگر کسى بیمار شود و دارویى که براى همان بیمارى وجود دارد مصرف کند و خوب شود، خوب شدن شخص مطابق قضا و قدر الهى است، چون خداوند این گونه تقدیر کرده است که خوردن دارو موجب بهبودى شود. حال اگر مریض دارو مصرف نکرد و بیماریش شدیدتر شد باز هم مطابق قضاوقدر الهى است. 

مسلمان کیست و شرایط مسلمان بودن چیست؟

| چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۵۱ ب.ظ

مسلمان کسى است که بپذیرد: هیچ خدایى جز الله نیست و حضرت محمد (صلی‌الله علیه وآله) پیامبر خدا است. کسى که این دو را قبول داشته باشد و به زیان هم اقرار کند، مسلمان است.

اسلام مانند سواد داشتن است که داراى درجاتى است؛ کسى که سواد خواندن و نوشتن بلد باشد با سواد است و کسى هم که داراى درجه دکترى باشد باز هم باسواد است. اما درجه این دو با هم برابر است؟ درجات اسلام نیز همین طور است.

چنان که اسلام را می‌توان به اسلام ظاهرى و اسلام واقعى تقسیم کرد.

از شرایط مهم مسلمان واقعى بودن دو چیز است:

1. عقیده و ایمان؛ یعنى عقیده داشتن به خداوند و صفت‏هاى نیک او، ایمان به نبوت پیامبران به ویژه حضرت محمد (صلى‏الله علیه وآله) عقیده به قیامت، بهشت، جهنم و... .

2. عمل، یعنى اگر کسى عقیده‌‏اش کامل باشد، ولى به دستورهاى خدا و پیامبر (صلى‏الله علیه وآله) عمل نکند، مسلمان واقعى نیست؛ مثلا اگر کسى زکات ندهد مسلمان واقعى نیست.