صالحین رستم‌آباد

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله رستم اباد

صالحین رستم‌آباد

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله رستم اباد

آیا «حق حکومت» مختص خداست؟

| جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۴۵ ب.ظ

مقصود از «حکومت» در این بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاکم» همان «سلطه‌‏گر» است که مى‏خواهد براى حفظ نظم و انضباط، گروهى را به زیر فرمان خود درآورد.
و به عبارت دیگر: حاکم کسى است که به خاطر «ولایتى» که دارد مى‏تواند، درباره اموال و نفوس مردم تصمیم بگیرد، و فرمان بدهد.

این‏که مى‏گوییم: حاکم با ولایتى که دارد مى‏تواند درباره جان و مال مردم تصمیم بگیرد، مقصود این نیست که اموال مردم را به یغما ببرد، و نفوس را سر به نیست کند، بلکه مقصود این است که به خاطر حفظ نظم و انضباط، محدودیت‏هایى در اموال انسان‏ها، پدید بیاورد، صادرات و واردات را، محدود سازد. و بر درآمد، مالیات‏ ببندد. زکات و خمس بگیرد. و در موقع لزوم، نفوس را به جبهه جنگ بفرستد. براى ورود و خروج افراد به کشور، برنامه‏اى تنظیم کند و ....
هرگاه وجود حکومت، آن‏هم به خاطر برقرارى نظم، با یک نوع تسلط بر مال و جان ملازم است، هیچ‏کس هرچند هم پیامبر و برگزیده خدا باشد، چنین تسلّطى بر کس دیگر ندارد مگر خالقى که جهان و انسان را از عدم به‏ وجود آورده، و همه چیز آنها، مملوک و مخلوق او است و هر لحظه به او محتاج و نیازمند هستند.
زیرا همان‏طور که یادآور شدیم، حکومت به خاطر ولایتى است که حاکم بر جان و مال انسان‏ها، دارد و چون تمام انسان‏ها در پیشگاه خدا یکسانند، از این جهت هیچ‏کس بر هیچ‏کس، با لذات چنین حقى و ولایتى ندارد مگر خداى بزرگ که همه چیز انسان، از جان و مالش، مخلوق او است، و یا آن گروه که خداوند به آنان، ولایت دهد و آنان را والیان و حاکمان قانونى خود معرفى کند.
بنابراین باید گفت حکومت به معنى «داشتن ولایت و حق دادن فرمان» از آن خدا است، و یکى از مراتب توحید به شمار مى‏رود و حقیقت «توحید در حکومت»، این است که تنها او را حاکم بر مال و جان بشر بدانیم و بس.

آیات قرآن به گونه‏اى این تحلیل عقلى را پذیرفته و در این زمینه مى‏فرماید:
إن الحکم إلا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّا إیّاه ذلک الدّین القیّم و لکنّ أکثر النّاس لا یعلمون. «1»
 «حکومت تنها از آن خداست، فرمان داده است که فقط او را بپرستید. این است آیین استوار ولى بیشتر مردم نمى‏دانند».
مقصود از جمله إن الحکم در آیه همان حکومت و فرمانروایى است، به شهادت این‏که بعدا پیرامون امر و نهى تشریعى سخن مى‏گوید و مى‏فرماید:
أمر ألّاتعبداوا إلّا إیّاه.
هرگز مقصود آیه حکومت تکوینى یعنى تدبیر و گردانندگى جهان، نیست.
هرچند مقصود از آن در آیه 67 همین سوره «2» حکومت و ولایت تکوینى است که بازگشت آن به تدبیر جهان است.

همچنین جهت ندارد که لفظ «حکم» را در آیه که معنى وسیع و گسترده‏اى دارد در قضاوت و داورى و یا تشریع و قانونگذارى محصور کنیم، بلکه «حکم» در این آیه داراى معنى وسیع است که یکى از شئون آن، قضاوت و داورى است، و مقصود از آن‏ همان سلطه و فرمان به معنى وسیع است. شما مى‏توانید این حقیقت را «حکومت از آن خدا است» از آیات دیگر نیز «استظهار» فرمایید. «3»

از این‏که مى‏گوییم حکومت حقى است مختص خدا، بسان شفاعت که حقى است مختص خدا و للّه الشّفاعة جمیعا «4» نباید چنین استنباط کرد که خداوند، باید به‏طور مستقیم اداره امور بندگان و نظام اجتماع را برعهده بگیرد و چون ولایت دارد، باید رئیس و امیر هم او باشد، نه اختصاص چنین حقى به خدا، ملازم با سرپرستى مستقیم او نیست بکله خدا به خاطر داشتن چنین حقى مى‏تواند، امیر و رئیسى از جنس بشر براى آنان معین کند که از جانب او حکومت کند، زیرا فرمانروایى او به‏طور مستقیم و به نحو مباشرت بر بشرى که در محیط مادى زندگى مى‏کند امکان‏پذیر نیست.

از این جهت خدا به گروهى دستور داده است که از طرف او در میان مردم حکومت کنند. و آنان را در این کار، جانشین خود ساخته است مثلا «داود» را با خطاب زیر مخاطب ساخته و مى‏فرماید:
یا داود إنّا جعلناک فی الأرض خلیفة فاحکم بین: النّاس بالحقّ و لا تتّبع الهوى. «5»
 «اى داود! ما ترا در روى زمین نماینده خود قرار دادیم تا در میان مردم به حق داورى کنى و از پیروى هوا و هوس بپرهیزى».
این آیه هرچند مربوط به قضاوت و داورى است ولى نفوذ سخن او در محیط داورى از ولایت و حکومت وسیع او سرچشمه مى‏گیرد، و حکومت و فرمانروایى را نیز در بر مى‏گیرد، زیرا گذشته بر این نفوذ حکم قاضى بدون داشتن سلطه و حکومت مقتدر، امکان پذیر نیست و در زمان حضرت داود، سلطه قضاوت از سلطه حکومت جدا نبود، همگى مى‏دانیم که حضرت داود، از حکومت بسیار نیرومندى برخوردار بود چنان‏که مى‏فرماید:
و قتل داود جالوت و آتاه اللّه الملک و الحکمة و علّمه ممّا یشاء و لولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. «6»
 «داود جالوت را کشت خدا به او سلطنت و حکمت داد، و آنچه که مى‏خواست، به او آموخت. اگر برخى از مردم را با برخى دیگر، از بین نبرد، روى زمین را فساد مى‏گیرد».
با توجه به این‏که داود داراى حکومت و قدرت بود، و با توجه به این‏که هیچ قدرت قضایى بدون تکیه به حکومت نیرومندى نمى‏تواند، مؤثر واقع گردد، و در گذشته خصوصا در پیامبران، مقام قضا و داورى از مقام اجرا و تنفیذ جدا نبود، مى‏توان گفت که داود به خاطر نمایندگى خداوند، داراى چنین مقامى بود و حق حکومت و فرمانروایى داشت و اگر از جانب خدا چنین مقامى به او داده نشده بود قضاوت و فرمان و دستورهاى دیگر او نافذ نبود.

اشتباه نشود مقصود ازاین‏که مى‏گوییم حکومت از آن خداست، زنده کردن شعار خوارج نیست که در مسجد شعار مى‏دادند و مى‏گفتند: «إن الحکم إلّا للّه لا لک و لأصحابک»؛ «اى على! ولایت از آن خداست، نه براى تو، و نه براى یاران تو».
آنان با دادن این شعار که به ظاهر حق و پیروى از قرآن بود، معنى باطل آن را اراده مى‏کردند و مى‏خواستند بگویند که اصولا نباید در روى زمین حکومتى باشد هرچند حکومت او مورد تأیید خدا باشد، و رئیس و امیر از جانب او تعیین گردد این سخن را مى‏گفتند تا اجتماع را به هرج‏ومرج بکشند و یک نوع بى‏نظمى در اجتماع به‏ وجود آید.
 «کلمة حقّ یراد بها الباطل نعم لا حکم إلّا للّه و لکن‏ هؤلاء یقولون لا إمرة إلّا للّه». «7»
 «جمله حقى است که از آن معنى باطل اراده شده است آنان مى‏خواهند بگویند در روى زمین اصلا نباید حکومتى مستقر گردد، و هیچ نوع امیر و رئیسى در میان مردم باشد».
هدف از «توحید در حکومت» این است که حق حکومت اصالتا مربوط به خدا است و حکومت دیگران باید با انتصاب و اجازه خصوصى و یا عمومى او باشد.


براى خروج از این بن‌‏بست لازم است حکومت به نوعى در شرع ریشه داشته باشد، این کار به یکى از دو صورت انجام‏ پذیر است:
1.
خدا مستقیما از طریق وحى فردى را به عنوان حاکم و صاحب ولایت و نافذ القول معرفى کند. در این صورت حکومت، برخاسته از اراده خدا خواهد بود، چنان‏که جریان در حکومت پیامبر صلى اللّه علیه و اله و سلم اطاعت کنیم چنان‏که مى‏فرماید:
یا أیّها الّذین آمنوا أطیعوا اللّه و أطیعوا الرّسول و أولى الأمر منکم. «8»
 «اى افراد با ایمان از خدا و پیامبر او و صاحبان فرمان پیروى کنید».
مسلّما آیه ناظر به خواندن نماز و دادن زکات نیست، زیرا پیامبر صلى اللّه علیه و اله و سلم در این موارد، امر و نهیى ندارد، بلکه در این مورد بیانگر حکم خداست. مورد آیه در جایى است که پیامبر صلى اللّه علیه و اله و سلم به عنوان یک فرد سیاستمدار و حاکم، دستور مى‏دهد که مردم به جهاد بروند یا فلان کارى انجام دهند و امثال آن.
حکومت امامان نیز چنان‏که حدیث غدیر و غیره از آن حاکى است، از همین مقوله است. این افراد مستقیما از طرف خدا تعیین مى‏شوند.
2.
در جایى که از جانب خدا فرد معینى براى حکومت معرفى نشود ولى خصوصیات حاکم به صورت کلى بیان گردد؛ حکومت فردى که واجد این خصوصیات باشد، مورد رضاى خدا خواهد بود.
و در حقیقت، هردو قسم جنبه تنصیصى دارد، ولى اوّلى تنصیص بر اسم و دومى تنصیص بر اوصاف و ویژگى‏هاست، چنان که در غیبت امام معصوم، شیوه حکومت از قسم دوم است، زیرا اوصاف حاکم اسلامى در روایات وارد شده که از آن به «فقیه جامع الشرایط» تعبیر مى‏شود، بنابراین حکومتى که زیر نظر چنین فردى‏ تشکیل گردد، حکومت اسلامى بوده و مورد رضاى حق خواهد بود.
بنابراین هرگاه مجتهد جامع الشرایط، حکومتى را تشکیل داد و یا مردم دست به تشکیل حکومت زدند و مجتهد جامع الشرایط، حکومت آنان را مطابق قانون شرع تلقى کرد، در این صورت، این حکومت، حکومت خدا بر مردم خواهد بود. و ما در آینده به روشنى ثابت مى‏کنیم که ولایت فقیه مانع از دموکراسى و آزادى و حکومت مردم بر مردم نیست، بلکه نوعى حکومت مردم بر مردم و لکن به شیوه مکتبى است.
مشروح این قسمت در مطلب آینده مى‏ آید.


پی نوشت ها:

 (1). یوسف/ 40.
 (2). إن الحکم إلّا للّه علیه توکّلت و علیه فلیتوکّل المتوکّلون، ازاین‏که دستور مى‏دهد که در زندگى بر او توکل کنیم مى‏توان حدس زد که مقصود از آن، ولایت تکوینى خدا است که بر جهان دارد و توکل با ولایت تکوینى مناسبت دارد.
 (3). المعجم المفهرس، به ماده «حکم» مراجعه فرمایید.
 (4). زمر/ 3.
 (5). ص/ 26.
 (6) بقره/ 251.
 (7). نهج البلاغه، خطبه 40.
 (8). نساء/ 59.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی